Vi tar miljötänket till en annan nivå

Vi värnar om miljön och vill därför göra en helhjärtad insats på det området. Detta gör vi genom att minska vår miljöpåverkan inom de områden vi själva kan genom miljöbilar m.m. och lokalvårdsarbetet utförs alltid med så lite miljöpåverkan som möjligt. Vår kvalitetspolicy tillägger att vi tidigt ska identifiera våra kunders krav och förväntningar, och utifrån dem ständigt förbättra och anpassa våra tjänster för att möta dessa på ett tillfredsställande sätt. Utöver detta så ska vi följa tillämpliga lagar och bestämmelser som berör och reglerar vår verksamhet. Inom Mamasin arbetar vi kontinuerligt för att förbättra vårt miljö- och kvalitetstänkande, och sätter som mål att hålla en fortsatt hög standard när det gäller vår miljöpolicy. Vi strävar ständigt efter att reducera och förebygga miljöpåverkan i allmänhet och i synnerhet de betydande miljöaspekterna: transporter, kemiförbrukning och avfallshantering. Vi upprätthåller en hög service och god tillgänglighet för våra kunder genom flexibilitet, lyhördhet, ansvar och tjänster av maximal kvalitet. Vi engagerar medarbetare, kunder såväl som leverantörer i det pågående, dagliga miljöarbetet. Alla våra arbeten omfattas av vår nöjd-kund-garanti.

Följ oss